Info

Na het jaar 2020 zijn er bij ons zuidwestelijk regio kampioenschap veranderingen gekomen. Er zijn nu negen 9 deelnemende club, met deze negen 9 Clubs zijn wij er zonder problemen aangaande het reglement schrapresultaten en uitzetters punten uitgekomen.
De ritten kalender is ook vastgesteld en staat op deze site. Wij gaan nu verder met acht 8 Nederlandse en één 1 Belgische club.
Zes 6 clubs met kaartlezen en drie 3 met routebeschrijving.
Het reglement voor 2021 is gelijk aan dat van 2020 en staat op de site.

 De deelnemende clubs zijn:

www.zevac.nl

www.baronierijders.nl

www.macdebevelanden.nl

www.dhrc.nl

www.amc-rockanje.nl

www.krabbenrijders.nl

www.crrt-vzw.be

www.macdezeeuwen.nl

www.rohac.nl

Mogen wij bij U introduceren: Het CARGAZ Kampioenschap.

In 2017 hebben 5 Nederlands en 1 Belgische vereniging besloten om in 2018 te starten met een (club)grensoverschrijdende competitie op het gebied van kaartlezen en routebeschrijvingen. Dit zijn A.S.C. de Baronierijders, Automobiel- en motorclub Rockanje, Classic Race & RallyTeam, GAC De Krabbenrijders, ROHAC Historisch Rallyteam en de Zeeuws-Vlaamse Automobiel Sport Club “ZEVAC”.  Door wat met de eerste letters van de vereniging te husselen is de naam CARGAZ ontstaan.

 

Het uitgangspunt achter een (club)grensoverschrijdende competitie is het idee om leden bij elkaars bestaande clubritten te laten meedoen, deelnemers enthousiast(er) te maken. Met dit fenomeen de media op te zoeken en hierdoor mogelijk nieuwe deelnemers aan te trekken. Want door de diversiteit van de deelnemende clubs, ontstaat er de mogelijkheid om overdag of ‘s-avonds in Nederland of België aan kaartlezen en/of routebeschrijvingen deel te nemen. Daarom is besloten om los van de N.R.F, D.H.R.C., V.A.S. of welke andere overkoepelende organisatie dan, ook een kampioenschap te organiseren.

 

Van de deelnemers wordt gevraagd zich vooraf aan te melden, zodat de organisatie weet om hoeveel deelnemers het zal gaan i.v.m. drukwerk van de kaarten, reglementen, etc.

Hiervoor zal een aparte website worden ingericht, met verwijzingen naar iedere vereniging en een overzicht van het klassement. Zodra deze website in de lucht is, zal dit door de verenigingen bekend worden gemaakt via hun eigen kanalen (website – facebook – email, etc.)

 

Het rittensport seizoen 2018 wordt benut als proefperiode, de volgende ritten zullen in 2018 meetellen voor dit kampioenschap:

17 Maart          De Gulden Haringrit                      ZEVAC                   www.zevac.nl

12 Mei             De Bloesemrit                              A.M.C. Rockanje   www.amc-rockanje.nl

22 Juni             Midzomeravondrit                       Baronierijders      www.baronierijders.nl

29 September Bevelandrit                                  Krabbenrijders     www.krabbenrijders.nl

20 Oktober       6 uur van de Noorder Kempen      C.R.R.T.                 www.crrt-vzw.be

?? December   Stavenrit                                      Rohac                   www.rohac.nl

 

Voor 2018 gelden de volgende uitgangspunten:

 1. Er mag deelgenomen worden met ieder type personenauto;
 2. In 2018 tellen de zes aangewezen wedstrijden voor het klassement. Er is een verdeling gemaakt zodat bij iedere deelnemende club één rit meetelt;
 3. Voor het kampioenschap tellen de vier beste resultaten;
 4. Iedere aan één van deze ritten deelnemende bestuurder en navigator doet automatisch mee aan deze competitie. Iedere bestuurder en navigator wordt in het (eind)klassement opgenomen;
 5. De (bijzondere)reglementen van de organiserende club zijn bindend. Iedere vereniging zorgt dat deze tijdig beschikbaar zijn via hun eigen website;
 6. Het klassement wordt voor de bestuurder en navigator onderverdeeld in een Sport of Toerklasse.
 7. Leden van A.S.C De Baronierijders die rijden in de A en B klasse worden geklasseerd in de Sportklasse, deelnemers in de C en D klasse worden geklasseerd in de Toerklasse;

       Zowel de A als de B klasse telt ieder apart voor de volle hoeveelheid punten.

       Ook bij de C en de D klasse telt iedere klasse apart mee voor de toerklasse.

 1. Deelnemers aan de 6 uur van de Noorder Kempen (CRRT) dienen bij de inschrijving aan te geven of er voor deze competitie gekozen wordt voor een Sport of Toerklasse. Voor de uitslag van de 6 Uren van de Noorderkempen zelf blijft er als vanouds één klasse bestaan.
 2. Bij de ROHAC geeft een eerste plaats ook 50 punten maar hier kunnen meerdere equipes gelijk eindigen. Afhankelijk van het aantal gelijke plaatsen worden de punten toegekend. Bijvoorbeeld 3x een 1e plaats geeft 3 x 50 punten, de 2e plaats wordt dan beloond met 47 punten etc.
 3. Puntentelling:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  Een eerste plaats geeft 50 punten, een tweede 49, derde 48, enz. Bij meer dan 50 deelnemers worden er vanaf plaats 50 aan iedere geklasseerde equipe 1 punt toegekend.                                             Bovenstaande puntentelling heeft geen invloed op ieders eigen club klassement;
 4. Aan een persoon die deelneemt in een voor hem/haar vreemde discipline zal op eigen verzoek voorafgaand aan een wedstrijd informatie worden gegeven zodat hij bekend raakt met het systeem/de systemen;
 5. De samenwerking voor dit klassement zal op een nader te bepalen datum worden geëvalueerd. Bij een ieders tevredenheid zal het programma voor de komende jaren worden bekend gemaakt en worden gekeken op welke wijze de samenwerking verder kan worden uitgebreid.