Reglementen

De reglementen voor 2021 zijn gelijk aan die van 2020:

 1. Er mag deelgenomen worden met ieder type personenauto;
 2. In 2020 tellen de negen aangewezen wedstrijden voor het klassement.
 3. Er is van iedere deelnemende club één rit die meetelt, opgenomen in de Cargaz agenda.
 4. Voor het kampioenschap tellen de vier beste resultaten, waarvan er één in een andere discipline mag zijn.

     Voor de routebeschrijvers is de mogelijkheid drie ritten routebeschrijving en één kaartleesrit te rijden, maar er mag ook gekozen worden voor een mix van routines, maar vier meetellende ritten in welke discipline dan ook, blijft het maximum aantal.                                          

     Ook de kaartlezers mogen ritten rijden in een andere discipline die dan meetelt

 1. Voor de Uitzetter/controleur van een rit geldt, dat hij/zij hiervoor 47 punten ontvangt, deze     .              tellen mee in de categorie waar de rit voor telt.
 2. Iedere aan één van deze ritten deelnemende bestuurder en navigator doet automatisch mee in deze competitie.  Iedere bestuurder en navigator wordt in het (eind)klassement    opgenomen.
 3. De (bijzondere)reglementen van de organiserende club zijn bindend. Iedere vereniging zorgt dat deze tijdig beschikbaar zijn via hun eigen website.
 4. Het klassement wordt voor de bestuurder en navigator onderverdeeld in een Sport of Toerklasse.
 5. Leden van A.S.C De Baronierijders die rijden in de A en B klasse worden geklasseerd in de Sportklasse, deelnemers in de C en D klasse worden geklasseerd in de       Toerklasse;

   Zowel de A als de B klasse telt ieder apart voor de volle hoeveelheid punten.

   Ook bij de C en de D klasse telt iedere klasse apart mee voor de toerklasse.

 1. Deelnemers aan de 6 uur van de Noorder Kempen (CRRT) dienen voor deze competitie te kiezen om te rijden in de Sport of Toerklasse.
 2. Bij deelnemers van een klip van de D.H.R.C. tellen zowel de expert als de Sportklasse mee als zijnde Sport dus in beide klassen zijn het maximum aantal punten haalbaar  50,49,48 enz.
 3. Puntentelling:
  Een eerste plaats geeft 50 punten, een tweede 49, derde 48, enz. Bij meer dan 50 deelnemers worden er vanaf plaats 50 aan iedere geklasseerde equipe 1 punt toegekend.

De deelnemende Clubs in 2020 zijn:

CRRT                                        C

ASC de Baronierijders            A

ROHAC                                     R         

GAC de Krabbenrijders          G

AMC Rockanje                         A

ZEVAC                                       Z

MAC de Zeeuwen

MAC de Bevelanden

DHRC

 

 

Door hier te klikken vindt u informatie over Routebeschrijvingsreglementen.